Tag: Zimmad | झिम्माड | Sneha Shinde

Zimmad | झिम्माड – भाग २ | Sneha Shinde

Zimmad | झिम्माड – भाग २ पहाटे पावसाच्या आवाजाने जाग आली अजूनही बाहेर अंधारलेलंच होत. कूस बदलून पुन्हा झोपण्याचा प्रयत्न केला पण डोळ्यासमोरून तुझा चेहरा काही जाईना. वाटलं उठून तुला पत्र लिहावं माझ्या मनातल्या भावना शब्दात उतरवाव्यात अंगाला बोचणारा गारठा अंगभर शहारे आणत होता अगदी तुझा स्पर्श झाल्यावर येतो ना अगदी तसाच. अजूनही लाईटस आले […]

Zimmad | झिम्माड -भाग १ | Sneha Shinde

Zimmad | झिम्माड – भाग १      कोकणातला तो न थांबणार पाऊस गर्द हिरवी वनराई तुडुंब  भरलेल्या नद्या  मातीचा गंध पडवीत उभं राहून दारातल्या पागोळ्यांची शुभ्र पांढरी धार पाहताना तिला अलगद हातात घेउन तिच्याशी खेळण्याचा मोह काही आवरत नाही. एकदा हातावर पावसाचं  पाणी पडलं कि मन आपसूकच अंगणातल्या पावसात चिंब होऊन जात.कधी तरी मनाचं ऐकावं  असं […]

Back To Top
डॉक्टर होमी भाभा यांची संपूर्ण माहिती | Dr. Homi Bhabha Information In Marathi Marathi Sarav pariksha 54
डॉक्टर होमी भाभा यांची संपूर्ण माहिती | Dr. Homi Bhabha Information In Marathi Marathi Sarav pariksha 54