आलंकारिक शब्द

अलंकारिक शब्द: मराठी भाषेचे सौंदर्य

ज्याप्रमाणे अलंकार माणसाच्या सौंदर्यात भर घालतात, त्याचप्रमाणे अलंकारिक शब्द, मराठी म्हणी आणि मराठी वाक्यप्रचार हे सुद्धा आपल्या मराठी भाषेचे सौंदर्य वाढवतात. कमी शब्दांत जास्त व्यापक अर्थ व्यक्त करण्याची क्षमता अलंकारिक शब्दांमध्ये असते.

अलंकारिक शब्द म्हणजे काय?

अलंकारिक शब्द हे असे शब्द आहेत जे त्यांच्या शाब्दिक अर्थाव्यतिरिक्त, एका विशिष्ट अर्थाला सूचित करतात. हे शब्द भाषेला अधिक प्रभावी आणि आकर्षक बनवतात.

अलंकारिक शब्दांचे प्रकार:

अनेक प्रकारचे अलंकारिक शब्द आहेत, त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे:

  • उपमा: दोन गोष्टींची तुलना “सारखे”, “जसे”, “इतके” यांसारख्या शब्दांचा वापर करून करणे. उदा. “तिचे डोळे तारेसारखे चमकदार आहेत.”
  • रूपक: दोन गोष्टींची थेट तुलना “आहे” या शब्दाचा वापर करून करणे. उदा. “सर्व जग रंगमंच आहे.”
  • उत्प्रेक्षा: एखाद्या गोष्टीची अतिशयोक्ती करणे. उदा. “मी तुला हजारो वेळा सांगितले आहे.”
  • अनुप्रास: एकाच ध्वनीचा एकापेक्षा जास्त वेळा वापर करणे. उदा. “वाऱ्यावर वारंवार वादळे वादळतात.”
  • यमक: दोन किंवा अधिक ओळींच्या शेवटी समान ध्वनी असलेले शब्द वापरणे. उदा. “ज्ञान गवसणी, माणूस शहाणा.”
    अलंकारिक शब्दांचे महत्व:

अलंकारिक शब्द भाषेला अधिक प्रभावी आणि आकर्षक बनवतात. ते कमी शब्दांत जास्त अर्थ व्यक्त करण्यास मदत करतात.

अलंकारिक शब्दांचा वापर:

अलंकारिक शब्दांचा वापर विविध प्रकारे केला जाऊ शकतो. ते कथा, कविता, भाषणे आणि अगदी दैनंदिन भाषणातही वापरले जाऊ शकतात.

अलंकारिक शब्दांची काही उदाहरणे:

अंधारातून प्रकाश पाहणे – आशा मिळणे
डोळे उघडणे – समजणे
पोट भरणे – समाधान मिळणे
हात धुणे – जबाबदारी टाळणे
नाक मुरडणे – नाखूष होणे

अलंकारिक शब्द व त्यांचा अर्थ

आलंकारिक शब्दअर्थ
खुशालचेंडूचैनखोर माणूस
गुरूकिल्लीमर्म रहस्य
अकलेचा खंदकअत्यंत मूर्ख माणूस
गोगलगायगरीब निरुपद्रवी मनुष्य
खेटरावी पूजाअपशब्दाने खरडपट्टी काढणे
गुळाचा गणपतीमंद बुद्धीचा
अक्षरशत्रूनिरक्षर, अडाणी
अरण्यरुदनज्याचा उपयोग नाही असे कृत्य
गोगलगायगरीब निरुपद्रवी मनुष्य
अळवावरचे पाणीफार काळ न टिकणारे
चर्पटपंजरीनिरर्थक बडबड
जमदग्नीचा अवताररागीट
कळसूत्री बाहुलेदुसऱ्याच्या तंत्राने चालणारा
छत्तीसचा अकडाशत्रुत्व
कोल्हेकुईनिरर्थक लोकांची बडबड
त्रिशंकूधड ना इकडे, धड ना तिकडे
खडाजंगीमोठे भांडण
दगडावरची रेघकधीही न बदलणारे
खडाष्टकजोरदार भांडण
पांढरा परीसलबाड
पिकले पानम्हातारा
पोपटपंचीअर्थ न समजता पाठांतर करणे
बोलाचीच कढीकेवळ शाब्दिक वचन
भगीरथ प्रयत्नअटोकाट प्रयत्न
भाकड कथाबाष्कळ गोष्टी
भीष्मपतिज्ञाकठीण प्रतिज्ञा
मंथरादुष्ट स्त्री
मायेचा पूतमायाळू माणूस
मेषपात्रबावळट मनुष्य
रामबाण औषधअचूक गुणकारी
लंकेची पार्वतीअत्यंत गरीब स्त्री
बोलाचीच कढीकेवळ शाब्दिक वचने
नंदनवनआनंददायक ठिकाण
अकलेचा कांदामूर्ख
जमदग्नीचा अवताररागीट मनुष्य
ताकापुरते रामायणकामापुरती खुशामत
कळसुत्री बाहुलीदुसऱ्याच्या तंत्राने चालणारा
पांढरा परीसलबाड
संगणकसाक्षरसंगणकाचे वापर करण्याचे ज्ञान
गावमामासर्वांना आपलासा वाटणारा
सांडणीस्वारउंटावरून टपाल पोहोचवणारा
खेटराची पूजाअपशब्दाने खरडपट्टी करणे
नवकोट नारायणखूप श्रीमंत
सुळावरची पोळीजीव धोक्यात घालणारे काम
गोमाजी कापसेकोणी तरी एक मनुष्य
हिंगाचा खडात्रासदायक माणूस
गाजर पालखीकसलीही पारख नसलेला
एरंडाचे गुऱ्हाळकंटाळवाणे बोलणे
लंबकर्णबेअकली
रांडकारभारबायकी कारभार
पांढरा कावळानिसर्गात नसलेली वस्तू
त्रिशंकूधड ना इकडे, धड ना तिकडे
अरण्यरुदनज्याचा उपयोग नाही असे कृत्य
यमपुरीतुरुंग
मारुतीचे शेपूटलांबत जाणारे काम
टोळभैरवनासाडी करत फिरणारे
अकरावा रुद्रअतिशय तापट माणूस
जर्जरम्हतारा, अशक्त
अलंकारिक शब्द हे मराठी भाषेचे एक अमूल्य अंग आहेत. ते भाषेला अधिक प्रभावी आणि आकर्षक बनवतात. आपण आपल्या भाषेत अधिक अलंकारिक शब्दांचा वापर करून त्याचे सौंदर्य वाढवू शकतो.
भारतरत्न पुरस्कार | Bharat Ratna Puraskar Marathi
भारतरत्न पुरस्कार | Bharat Ratna Puraskar Marathi
Spread the love