समानार्थी शब्द | Samanarthi Shabd Marathi

समानार्थी शब्द

आज आपण या ब्लॉग मध्ये १००+ समानार्थी शब्द । Samanarthi Shabd Marathi बघणार आहोत .प्रत्येक स्पर्धापरीक्षे असे शब्द जातात. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या परीक्षार्थींना याचा नक्कीच फायदा होईल .
 • गणपती = गजानन, वक्रतुंड, लंबोदर, गजमुख, विघनहर्ता, विनायक, विकट, हेरंब, गणेश, विग्नेश, गौरीनंदन, गौरीसुत, गौरीनंदन, गौरीसुत, व्यंकटेश

 • आई = माता, जननी, माऊली, माय, मातोश्री, जन्मदात्री

 • गर्व = अहंकार, ताण

 • गौरव = अभिनंदन, सन्मान

 • आवाहन = विनंती

 • देऊळ = मंदिर, राऊळ, देवालय

 • दैत्य = राक्षस, दानव, असुर

 • पाय = पद, पाद, चरण

 • ऋषी = मुनी, साधू

 • बाग = बगीचा, उद्यान, उपवन

 • गंध = वास, परिमळ

 • मयूर = मोर

 • पोपट = शुक्र, राघू, रावा

 • गोष्ट = कथा, कहाणी

 • जमीन = भु, भूमी, भुई, धरा

 • देह = शरीर, तनु, तन, काया

 • आठवण = स्मरण, स्मृती

 • काळजी = चिंता, फिकीर, विवंचना

 • फुल = पुष्प, सुमन, कुसुम, सुम

 • उदर = पोट

 • तोंड = वदन, आणण, मुख, तुंड

 • शेतकरी = कृषक, कृषिवल

 • पुरुष = नर, मर्द

 • किरण = कर, अंशु, रश्मी

 • कष्ट = मेहनत

 • पान = पर्ण, पत्र, पल्लव

 • रात्र = रजनी, यामिनी, निशा

 • आरसा = दर्पण

 • आकाश = गगन, नभ, अंबर, व्योम, ख, आभाळ

 • धनुष्य = चाप, कोदंड, कमठा, धनु, कारमुक

 • नदी = सरिता, टटीनी, तरंगिनी

 • वारा = भवन, अनिल, मारुत, समीर, वायू, वात, समीकरण

 • शक्ती = ताकद, जोम, जोर, सामर्थ्य

 • युद्ध = लढाई, संगर, झुंज, संग्राम, समर, रण

 • रस्ता = मार्ग, पथ, वाट, पंथ

 • भांडण = तंटा, कलह, झगडा, कज्जा

 • नवनीत = लोणी

 • कावळा = काक, एकाक्ष, वायस

 • ज्ञाता = सुज्ञ, शहाणा, जाणणारा, तज्ज्ञ, ज्ञानी

 • डोळा = नयन, लोचन, नेत्र, अक्ष

 • झाड = वृक्ष, तरु, पादक, दृम, रुख

 • ढग = जलद, अंबुद, पयोधर, पयोद

 • सोने = सुवर्ण, कनक, कांचन, हिरण्य, हेम

 • नौदल = आरमार

 • पशु = प्राणी, जनावर, श्वापद

 • किल्ला = गड, तट, दुर्ग

 • अमृत = पियुष, सुधा, संजीवनी

 • अपराध = गुन्हा

 • मित्र = स्नेही, सखा, दोस्त, सोबती, सवंगडी

 • नमस्कार = वंदन, नमन, प्रणिपात, अभिवादन

 • पर्वत = अचल, नग, अद्री, शैल, गिरी

 • जरब = दरारा, दहशत, वचक, धाक


 • दूध = दुग्ध, पय, क्षीर

 • आनंद = हर्ष, मोद, तोष, आमोद

 • अभियान = मोहीम

 • नवरा = पती, वल्लभ

 • तलाव = तटाक, तडाग, कासार

 • चांदणे = चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्स्ना

 • सह्याद्री = सह्यपर्वत, सह्याचल, सह्यागिरी

 • यज्ञ = मख, याग, होम

 • अही = सर्प, साप, भुजंग, व्याल

 • गौरव = अभिनंदन, सन्मान

 • सिंह = वनराज, केसरी, मृगेंद्र

 • स्त्री = महिला, वनिता, ललना, कामिनी

 • दैन्य = दारिद्र्य

 • धरती = धरणी, पृथ्वी, वसुंधरा, वसुधा, मही, भूमी, क्षोणी, धरित्री, अवनी, रसा

 • धवल = पांढरे, शुभ्र

 • कावळा = वायस, एकाक्ष, काक

 • पाणी = जल, अंबु, पय, निर, तोय, उदक, जीवन, सलील, वारी

 • पान = पल्लव, पर्ण, पत्र

 • कमळ = अंबुज, पंकज, नीरज, राजीव, नलिनी, अब्ज, सरोज

 • भगिनी = बहीण

 • भरवसा = विश्वास, खात्री

 • समुद्र = सागर, उद्दी, सिंधू, अर्णव, अंबुध्दी, पयोधी, जलधी, वारीराशी, रत्नाकर

 • साप = सर्प, उरग

 • बळ = शक्ती, जोर, सामर्थ्य, ताकद

 • संघर्ष = कलह, झगडा, टक्कर, भांडण

 • गणपती = गजानन, लंबोदर

 • डोके = मस्तक, शीर, माथा

 • तरुण = जवान, युवक

 • तरु = वृक्ष, झाड

 • बाण = शर, तिर, सायक

 • बाप = पिता, वडील, तात, जनक, जन्मदाता

 • वीज = चपला, तडीत, बिजली, विद्युत, सौदामिनी, विद्युलता

 • पुढारी = नेता, नायक, अग्रणी

 • आकाश = गगन, अंबर, व्योम, नभ, तारांगण, अंतरिक्ष, ख, अंतराळ

 • वेदना = यातना, कळ, दुःख, व्यथा, शूळ

 • देऊळ = मंदिर, राऊळ, देवालय

 • कपाळ = निढळ, भाल, ललाट, निटील

 • आहार = भोजन, खाद्य

 • तलवार = खडग, समशेर

 • दिवस = वार, वासर, दिन, अह

 • देव = सूर, ईश्वर, अमर, ईश

 • नोकर = चाकर, सेवक, दास

 • प्रेम = प्रीती, लोभ, अनुराग

 • नवरा = पती, वल्लभ, भ्रतार, धव, कांत

 • वाघ = व्याघ्र, शार्दूल

 • सह्याद्री = सह्यपर्वत, सह्याचल, सह्यागिरी

 • पत्नी = भार्या, बायको, कलत्र, अर्धांगी, कांता, दारा, जाया

 • गर्व = अहंकार, ताठा

 • प्रासाद = वाडा, मंदीर

 • गरज = जरुरी, आवश्यकता, निकड

 • आवाहन = विनंती

 • मुलगा = सूत, तनय, आत्मज, तनुज, पुत्र, नंदन

 • धन = संपत्ती, द्रव्य, संपदा, दौलत

 • हरीण = मृग, कुरंग, सारंग

 • भुंगा = भ्रमर, अली, मधूप, मिलिंद, मधुकर, भृंग

 • देव = सूर, ईश्वर, अमर, निर्जर, परमेश्वर, ईश


Spread the love