शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द

शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द

नमस्कार मित्रांनो, आज आपण या ब्लॉग मध्ये शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द । Shabd samuh baddal ek shabd बघणार आहोत. स्पर्धा परीक्षेत विचारला जाणारा मराठी व्याकरणातील एक महत्वाचा प्रश्न आहे तो म्हणजे शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द.
 • पाहिल्याबरोबर लगेच – प्रथमदर्शनी

 • जन्मापासून मरेपर्यन्त – आजन्म

 • कधीही मृत्यू न येणारा – अमर

 • उपकार जाणणारा – कृतज्ञ

 • संख्या मोजता न येणारा – असंख्य

 • मिळूनमिसळून वागणारा – मनमिळाऊ

 • विद्यार्थ्यांसाठी राहण्याची जागा – वसतिगृह

 • पडदा दूर करणे = अनावरण

 • थोडक्यात समाधान मानणारा = अल्पसंतुष्ट

 • कमी आयुष्य असलेला = अल्पायुषी, अल्पायू

 • एकाला उद्देशून दुसऱ्यास बोलणे = अन्योक्ती

 • मोजता येणार नाही इतके = असंख्य, अगणित

 • अग्नीची पूजा करणारा = अग्निपूजक

 • ज्याच्यासारखा दुसरा कोणीही नाही असा = अद्वितीय, अजोड

 • ज्याला एकही शत्रू नाही असा = अजातशत्रू

 • विविध बाबींत प्रवीण असलेला = अष्टपैलू

 • ज्याने लग्न केले नाही असा = अविवाहित (ब्रह्मचारी)

 • ज्याचा थांग (खोली) लागत नाही असे = अथाग

 • घरी पाहुणा म्हणून आलेला = अतिथी

 • अतिशय उंच = मोजता येणार नाही इतके

 • गुप्त बातम्या कढणारा – गुप्तहेर

 • कोणतीही तक्रार न करता – विनातक्रार

 • सतत द्वेष करणारा – दीर्घद्वेषी

 • आईवडील नसणारा – अनाथ

 • देवावर विश्वास ठेवणारा – आस्तिक

 • चार रस्त्यांचा समूह – चौक

 • झोपेच्या आधीन – निद्राधीन

 • उपकार न जाणारा – कृतघ्न

 • लहानापासून थोरांपर्यन्त – आबालवृद्ध

 • पाहण्यासाठी जमलेले लोक – प्रेक्षक

 • मनास आकर्षून घेणारे – मनमोहक

 • गुरे बांधण्याची जागा – गोठा

 • घोडे बांधण्याची जागा – पागा

 • दररोज प्रसिद्ध होणारे – दैनिक

 • आठवड्यातून प्रसिद्ध होणारे – साप्ताहिक

 • पंधरवड्यातून प्रसिद्ध होणारे – पाक्षिक

 • विशिष्ट मर्यादा ओलांडून जाण्याचे कृत्य = अतिक्रमण

 • आकाशातील ताऱ्यांचा पट्टा = आकाशगगा

 • जिवंत असेपर्यंत = आजन्म

 • मरण येईपर्यंत = आमरण

 • थोरांनी लहानांच्या प्रती व्यक्त केलेली सदिच्छा = आशीर्वाद

 • मनाला आल्हाद देणारा = आल्हाददायक

 • ज्याचे हात गुडघ्यापर्यंत लांब आहेत असा = आजानुबाहू

 • लग्नात द्यावयाची भेट = आहेर

 • हिमालयापासून कन्याकुमारीपर्यंत = आसेतुहिमाचल

 • नसलेली गोष्ट आहे असे वाटणे = आभास

 • संपूर्ण शरीरभर किंवा पायापासून डोक्यापर्यंत = आपादमस्तक

 • देव आहे असे मानणारा = आस्तिक

 • स्वत:च लिहिलेले स्वत:चे चरित्र = आत्मवृत्त, आत्मचरित्र

 • बालकांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वजण = आबालवृद्ध

 • अगदी पूर्वीपासून राहणारे मूळ रहिवासी = आदिवासी

 • वाटेल तसा पैसा खर्च करणे = उधळपट्टी

 • सतत पैसा खर्च करणारा = उधळ्या

 • ज्याच्यावर उपकार झाले आहेत असा = उपकृत

 • उदयाला येत असलेला = उदयोन्मुख

 • शिल्लक राहिलेले = उर्वरित

 • जमिनीवर आणि पाण्यात दोन्हीही ठिकाणी राह शकणारा = उभयचर

 • घरदार नसलेला = उपऱ्या, बेघर

 • सूर्याचे उत्तरेकडे जाणे = उत्तरायण

 • शापापासून सुटका = उ:शाप

 • सतत उद्योगात मग्न असणारा = उद्यमशील

 • हळूहळू घडून येणारा बदल = उत्क्रांती

 • सतत एकटे राहण्याची आवड असलेला = एकलकोंडा

 • महिन्यातून प्रसिद्ध होणारे – मासिक

 • वर्षातून प्रसिद्ध होणारे – वार्षिक

 • पाण्याने चहूबाजूंनी वेढलेले – द्वीप

 • काहीही माहेत नसलेला – अनभिज्ञ

 • कलेची आवड असणारा – कलावंत

 • विक्री करणारा – विक्रेता

 • अजिबात शत्रू नसणारा – अजातशत्रू

 • जे होणे अशक्य आहे – असंभव

 • सर्व काही जाणणारा – सर्वज्ञ

 • दगडासारखे हृदय असणारा – पाषाणहृदयी

 • चहाड्या करणारा – चहाडखोर

 • जे माहीत नाही ते – अज्ञात

 • कहीही न शिकलेले – अशिक्षित

 • दुसऱ्यावर उपकार करणारा – परोपकारी

 • रोज घडणारी हकीकत – दैनंदिनी

 • दुसऱ्यांना मार्गदर्शन करणारा – मार्गदर्शक

 • सभेत धीटपणे बोलणारा – सभाधीट

 • कानाला गोड वाटणारे – कर्णमधुर

 • लोकांचे नेतृत्व करणारा – नेता

 • सत्याचा आग्रह धरणारा – सत्याग्रही

 • दगडावर कोरलेला लेख – शिलालेख

 • कधीही न जिंकला जाणारा – अजिंक्य

 • लोकांची वस्ती नसलेला भाग – निर्जन

 • पसंत नसलेला – नापसंत

 • देवळाच्या आतील भाग – गाभारा

 • श्रम करून जगणारा – श्रमजीवी

 • कायमचे लक्षात राहणारे – अविस्मरणीय

 • श्रम न करता खाणारा = ऐतखाऊ

 • लहान मुलाला झोपविण्यासाठी म्हटलेले गीत = अंगाईगीत

 • अंग राखून काम करणारा = अंगचोर

 • दुसऱ्याच्या ताब्यात असलेला = अंकित

 • निरनिराळ्या राष्ट्रांतील = आंतरराष्ट्रीय

 • आपले कर्तव्य पार पाडण्यात तत्पर असा = कर्तव्यतत्पर, कर्तव्यदक्ष

 • कर्तव्याकडे पाठ फिरविणारा = कर्तव्यपराङ्मुख

 • जिचे डोळे कमलपुष्पाप्रमाणे सुंदर आहेत अशी = कमलाक्षी

 • अंगी एखादी कला असणारा कलावान = कलाकार, कलावंत

 • दुसऱ्याचे दुःख पाहून कळवळणारा = कनवाळू

 • कष्टाने मिळणारी = कष्टसाध्य

 • कानास गोड लागणारे = कर्णमधुर

 • कामाची टाळाटाळ करणारा = कामचुकार

 • भाकरी करण्याची लाकडी परात = काथवट

 • सर्व इच्छा पूर्ण करणारी (पुराणात कल्पिलेली) गाय = कामधेनू

 • कार्य करण्यास सक्षम असलेला = कार्यक्षम

 • अंधाऱ्या रात्रीचा पंधरवडा = कृष्णपक्ष

 • केलेले उपकार विसरणारा = कृतघ्

 • धान्य वा तत्सम वस्तू साठविण्याची जागा = कोठार

 • ज्याच्याकडे अनेक कोटी रुपये आहेत असा = कोट्यधीश

 • कुंजात विहार करणारा = कुंजविहारी

 • मडकी बनविणारा = कुंभार

 • शीघ्रतेने किंवा अकस्मात घडून आलेला बदल = क्रांती

 • सतत पैसे खर्च करणारा = खर्चिक

 • आपल्याबरोबर खेळात भाग घेणारा मित्र = खेळगडी

 • जन्मत:च श्रीमंत असलेला = गर्भश्रीमंत

 • जिची चाल हत्तीच्या चालीप्रमाणे डौलदार आहे अशी = गजगामिनी

 • सापांचा खेळ करणारा = गारुडी

 • गडाचा वा किल्ल्याचा प्रमुख अधिकारी = गडकर

Spread the love

Leave a Reply