शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द

शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द

शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द

नमस्कार मित्रांनो,
आज आपण या ब्लॉग मध्ये शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द । Shabd samuh baddal ek shabd बघणार आहोत. स्पर्धा परीक्षेत विचारला जाणारा मराठी व्याकरणातील एक महत्वाचा प्रश्न आहे तो म्हणजे शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द.

 1. पाहिल्याबरोबर लगेच – प्रथमदर्शनी
 2. जन्मापासून मरेपर्यन्त – आजन्म
 3. कधीही मृत्यू न येणारा – अमर
 4. उपकार जाणणारा – कृतज्ञ
 5. संख्या मोजता न येणारा – असंख्य
 6. मिळूनमिसळून वागणारा – मनमिळाऊ
 7. विद्यार्थ्यांसाठी राहण्याची जागा – वसतिगृह
 8. पडदा दूर करणे = अनावरण
 9. थोडक्यात समाधान मानणारा = अल्पसंतुष्ट
 10. कमी आयुष्य असलेला = अल्पायुषी, अल्पायू
 11. एकाला उद्देशून दुसऱ्यास बोलणे = अन्योक्ती
 12. मोजता येणार नाही इतके = असंख्य, अगणित
 13. अग्नीची पूजा करणारा = अग्निपूजक
 14. ज्याच्यासारखा दुसरा कोणीही नाही असा = अद्वितीय, अजोड
 15. ज्याला एकही शत्रू नाही असा = अजातशत्रू
 16. विविध बाबींत प्रवीण असलेला = अष्टपैलू
 17. ज्याने लग्न केले नाही असा = अविवाहित (ब्रह्मचारी)
 18. ज्याचा थांग (खोली) लागत नाही असे = अथाग
 19. घरी पाहुणा म्हणून आलेला = अतिथी
 20. अतिशय उंच = मोजता येणार नाही इतके
 21. गुप्त बातम्या कढणारा – गुप्तहेर
 22. कोणतीही तक्रार न करता – विनातक्रार
 23. सतत द्वेष करणारा – दीर्घद्वेषी
 24. आईवडील नसणारा – अनाथ
 25. देवावर विश्वास ठेवणारा – आस्तिक
 26. चार रस्त्यांचा समूह – चौक
 27. झोपेच्या आधीन – निद्राधीन
 28. उपकार न जाणारा – कृतघ्न
 29. लहानापासून थोरांपर्यन्त – आबालवृद्ध
 30. पाहण्यासाठी जमलेले लोक – प्रेक्षक
 31. मनास आकर्षून घेणारे – मनमोहक
 32. गुरे बांधण्याची जागा – गोठा
 33. घोडे बांधण्याची जागा – पागा
 34. दररोज प्रसिद्ध होणारे – दैनिक
 35. आठवड्यातून प्रसिद्ध होणारे – साप्ताहिक
 36. पंधरवड्यातून प्रसिद्ध होणारे – पाक्षिक
 37. विशिष्ट मर्यादा ओलांडून जाण्याचे कृत्य = अतिक्रमण
 38. आकाशातील ताऱ्यांचा पट्टा = आकाशगगा
 39. जिवंत असेपर्यंत = आजन्म
 40. मरण येईपर्यंत = आमरण
 41. थोरांनी लहानांच्या प्रती व्यक्त केलेली सदिच्छा = आशीर्वाद
 42. मनाला आल्हाद देणारा = आल्हाददायक
 43. ज्याचे हात गुडघ्यापर्यंत लांब आहेत असा = आजानुबाहू
 44. लग्नात द्यावयाची भेट = आहेर
 45. हिमालयापासून कन्याकुमारीपर्यंत = आसेतुहिमाचल
 46. नसलेली गोष्ट आहे असे वाटणे = आभास
 47. संपूर्ण शरीरभर किंवा पायापासून डोक्यापर्यंत = आपादमस्तक
 48. देव आहे असे मानणारा = आस्तिक
 49. स्वत:च लिहिलेले स्वत:चे चरित्र = आत्मवृत्त, आत्मचरित्र
 50. बालकांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वजण = आबालवृद्ध
 51. अगदी पूर्वीपासून राहणारे मूळ रहिवासी = आदिवासी
 52. वाटेल तसा पैसा खर्च करणे = उधळपट्टी
 53. सतत पैसा खर्च करणारा = उधळ्या
 54. ज्याच्यावर उपकार झाले आहेत असा = उपकृत
 55. उदयाला येत असलेला = उदयोन्मुख
 56. शिल्लक राहिलेले = उर्वरित
 57. जमिनीवर आणि पाण्यात दोन्हीही ठिकाणी राह शकणारा = उभयचर
 58. घरदार नसलेला = उपऱ्या, बेघर
 59. सूर्याचे उत्तरेकडे जाणे = उत्तरायण
 60. शापापासून सुटका = उ:शाप
 61. सतत उद्योगात मग्न असणारा = उद्यमशील
 62. हळूहळू घडून येणारा बदल = उत्क्रांती
 63. सतत एकटे राहण्याची आवड असलेला = एकलकोंडा
 64. महिन्यातून प्रसिद्ध होणारे – मासिक
 65. वर्षातून प्रसिद्ध होणारे – वार्षिक
 66. पाण्याने चहूबाजूंनी वेढलेले – द्वीप
 67. काहीही माहेत नसलेला – अनभिज्ञ
 68. कलेची आवड असणारा – कलावंत
 69. विक्री करणारा – विक्रेता
 70. अजिबात शत्रू नसणारा – अजातशत्रू
 71. जे होणे अशक्य आहे – असंभव
 72. सर्व काही जाणणारा – सर्वज्ञ
 73. दगडासारखे हृदय असणारा – पाषाणहृदयी
 74. चहाड्या करणारा – चहाडखोर
 75. जे माहीत नाही ते – अज्ञात
 76. कहीही न शिकलेले – अशिक्षित
 77. दुसऱ्यावर उपकार करणारा – परोपकारी
 78. रोज घडणारी हकीकत – दैनंदिनी
 79. दुसऱ्यांना मार्गदर्शन करणारा – मार्गदर्शक
 80. सभेत धीटपणे बोलणारा – सभाधीट
 81. कानाला गोड वाटणारे – कर्णमधुर
 82. लोकांचे नेतृत्व करणारा – नेता
 83. सत्याचा आग्रह धरणारा – सत्याग्रही
 84. दगडावर कोरलेला लेख – शिलालेख
 85. कधीही न जिंकला जाणारा – अजिंक्य
 86. लोकांची वस्ती नसलेला भाग – निर्जन
 87. पसंत नसलेला – नापसंत
 88. देवळाच्या आतील भाग – गाभारा
 89. श्रम करून जगणारा – श्रमजीवी
 90. कायमचे लक्षात राहणारे – अविस्मरणीय
 91. श्रम न करता खाणारा = ऐतखाऊ
 92. लहान मुलाला झोपविण्यासाठी म्हटलेले गीत = अंगाईगीत
 93. अंग राखून काम करणारा = अंगचोर
 94. दुसऱ्याच्या ताब्यात असलेला = अंकित
 95. निरनिराळ्या राष्ट्रांतील = आंतरराष्ट्रीय
 96. आपले कर्तव्य पार पाडण्यात तत्पर असा = कर्तव्यतत्पर, कर्तव्यदक्ष
 97. कर्तव्याकडे पाठ फिरविणारा = कर्तव्यपराङ्मुख
 98. जिचे डोळे कमलपुष्पाप्रमाणे सुंदर आहेत अशी = कमलाक्षी
 99. अंगी एखादी कला असणारा कलावान = कलाकार, कलावंत
 100. दुसऱ्याचे दुःख पाहून कळवळणारा = कनवाळू
 101. कष्टाने मिळणारी = कष्टसाध्य
 102. कानास गोड लागणारे = कर्णमधुर
 103. कामाची टाळाटाळ करणारा = कामचुकार
 104. भाकरी करण्याची लाकडी परात = काथवट
 105. सर्व इच्छा पूर्ण करणारी (पुराणात कल्पिलेली) गाय = कामधेनू
 106. कार्य करण्यास सक्षम असलेला = कार्यक्षम
 107. अंधाऱ्या रात्रीचा पंधरवडा = कृष्णपक्ष
 108. केलेले उपकार विसरणारा = कृतघ्
 109. धान्य वा तत्सम वस्तू साठविण्याची जागा = कोठार
 110. ज्याच्याकडे अनेक कोटी रुपये आहेत असा = कोट्यधीश
 111. कुंजात विहार करणारा = कुंजविहारी
 112. मडकी बनविणारा = कुंभार
 113. शीघ्रतेने किंवा अकस्मात घडून आलेला बदल = क्रांती
 114. सतत पैसे खर्च करणारा = खर्चिक
 115. आपल्याबरोबर खेळात भाग घेणारा मित्र = खेळगडी
 116. जन्मत:च श्रीमंत असलेला = गर्भश्रीमंत
 117. जिची चाल हत्तीच्या चालीप्रमाणे डौलदार आहे अशी = गजगामिनी
 118. सापांचा खेळ करणारा = गारुडी
 119. गडाचा वा किल्ल्याचा प्रमुख अधिकारी = गडकर

100 मराठी म्हणी | Marathi Mhani

Spread the love

Leave a Reply

Back To Top