लोकमान्य टिळक | Lokmanya Tilak

लोकमान्य टिळक | Lokmanya Tilak

कार्यात यश मिळो व ना मिळो,
प्रयत्न करण्यात कधीही माघार घेता कामा नये.

माणूस स्वभावानं कितीही चांगला
असला तरी शिक्षणाने त्याचा विकास झाल्याशिवाय
देशाची उन्नती होऊ शकत नाही.

महान गोष्टी सहज मिळत नाहीत
आणि
सहज मिळणाऱ्या गोष्टी महान नसतात.

देव पण त्यांचीच मदत करतो ,
जे स्वतःची मदत करतात.

तुम्ही विपरीत परिस्थितीमध्ये
संकटापासून आणि अपयशापसून घाबरून जाऊ नका,
ते तर तुमच्या मार्गात येतीलच.

देव आळशी लोकांसाठी अवतार घेत नाही,
तो केवळ कष्टकरी लोकांनाच दिसतो,
म्हणून काम करण्यास सुरवात करा.

Lokmanya Tilak Quotes In Marath

आई, वडील, गुरु आणि पूजनीय पुरुषांची
उपासना करणे आणि त्यांची सेवा करणे
सर्वात लोकप्रिय धर्म मानला जातो.

.................

Spread the love