एकवचन आणि अनेकवचन शब्द मराठी: आपला मराठी भाषा प्रवास सुरू करा!

एकवचन आणि अनेकवचन शब्द मराठी

नमस्कार मित्रांनो,

आज आपण मराठी व्याकरणातील एक महत्वाचा विषय शिकणार आहोत – एकवचन आणि अनेकवचन शब्द.

एकवचन म्हणजे एका वस्तूचा बोध करणारा शब्द. उदा.

  • मुलगा
  • पुस्तक
  • पेन
  • फूल

अनेकवचन म्हणजे अनेक वस्तूंचा बोध करणारा शब्द. उदा.

  • मुलगे
  • पुस्तके
  • पेनं
  • फुलं

वचन बदलण्याचे काही उदाहरणे:

एकवचन एकवचन
टांगा टांगे
चुक चुका
पेढा पेढे
बी बिया
तारीख तारखा
भुवई भुवया
घड्याळ घड्याळे
पोळी पोळ्या
चिमटा चिमटे
नाला नाले
दोरा दोरे
सुई सुया
फासा फासे
लेखणी लेखण्या
बोका बोके
घोसाळे घोसाळी
वाडी वाड्या
पातेले पातीली
हाक हाका
ताशा ताशे
बँक बँका
होडी होड्या
चुक चुका
लेकरू लेकरे
मुखवटा मुखवटे
आकृती आकृत्या
भाजी भाज्या
देखावा देखावे
भुवई भुवया
जोडपे जोडपी.

मला आशा आहे की तुम्हाला एकवचन आणि अनेकवचन शब्द समजले असतील.

अभ्यासासाठी काही उपयुक्त साधन:

तुम्हाला काही प्रश्न असल्यास, मला कमेंटमध्ये जरूर विचारा.

धन्यवाद!

Spread the love