समानार्थी शब्द | Samanarthi Shabd Marathi

समानार्थी शब्द | Samanarthi Shabd Marathi

मराठी व्याकरण | Marathi Vyakaran
समानार्थी शब्द आज आपण या ब्लॉग मध्ये १००+ समानार्थी शब्द । Samanarthi Shabd Marathi बघणार आहोत .प्रत्येक स्पर्धापरीक्षे असे शब्द जातात. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या परीक्षार्थींना याचा नक्कीच फायदा होईल . गणपती = गजानन, वक्रतुंड, लंबोदर, गजमुख, विघनहर्ता, विनायक, विकट, हेरंब, गणेश, विग्नेश, गौरीनंदन, गौरीसुत, गौरीनंदन, गौरीसुत, व्यंकटेश आई = माता, जननी, माऊली, माय, मातोश्री, जन्मदात्री गर्व = अहंकार, ताण गौरव = अभिनंदन, सन्मान आवाहन = विनंती देऊळ = मंदिर, राऊळ, देवालय दैत्य = राक्षस, दानव, असुर पाय = पद, पाद, चरण ऋषी = मुनी, साधू बाग = बगीचा, उद्यान, उपवन गंध = वास, परिमळ मयूर = मोर पोपट = शुक्र, राघू, रावा गोष्ट = कथा, कहाणी जमीन = भु, भूमी, भुई, धरा देह = शरीर, तनु, तन, काया आठवण = स्मरण, स्मृती काळजी = चिंता, फिकीर, विवंचना फुल =…
Read More