एकवचन आणि अनेकवचन शब्द मराठी: आपला मराठी भाषा प्रवास सुरू करा!

मराठी व्याकरण | Marathi Vyakaran
एकवचन आणि अनेकवचन शब्द मराठी नमस्कार मित्रांनो, आज आपण मराठी व्याकरणातील एक महत्वाचा विषय शिकणार आहोत - एकवचन आणि अनेकवचन शब्द. एकवचन म्हणजे एका वस्तूचा बोध करणारा शब्द. उदा. मुलगा पुस्तक पेन फूल अनेकवचन म्हणजे अनेक वस्तूंचा बोध करणारा शब्द. उदा. मुलगे पुस्तके पेनं फुलं वचन बदलण्याचे काही उदाहरणे: एकवचन एकवचन टांगा टांगे चुक चुका पेढा पेढे बी बिया तारीख तारखा भुवई भुवया घड्याळ घड्याळे पोळी पोळ्या चिमटा चिमटे नाला नाले दोरा दोरे सुई सुया फासा फासे लेखणी लेखण्या बोका बोके घोसाळे घोसाळी वाडी वाड्या पातेले पातीली हाक हाका ताशा ताशे बँक बँका होडी होड्या चुक चुका लेकरू लेकरे मुखवटा मुखवटे आकृती आकृत्या भाजी भाज्या देखावा देखावे भुवई भुवया जोडपे जोडपी. मला आशा आहे की तुम्हाला एकवचन आणि अनेकवचन शब्द समजले असतील. अभ्यासासाठी काही उपयुक्त साधन: मराठी व्याकरण मराठी व्याकरणाचे…
Read More
मराठी म्हणी | Mhani Marthi

मराठी म्हणी | Mhani Marthi

मराठी व्याकरण | Marathi Vyakaran
ज्यात लोकपरंपरेने आलेला अनुभव वा ज्ञान ग्रथित झालेले असते अशी लोकोक्ती, ते वाक्य म्हणजे म्हण मराठी म्हणी | Mhani In Marthi  होय. किंवा कमी शब्दात परिस्थितीचा अन्वयार्थ अथवा तत्संबंधी सूचक, समर्पक, कालातीत भाष्य व्यक्त करणारा लोकपरंपरेने वापरला जाणाऱ्या अर्थपूर्ण शब्द समूहांना 'म्हण' असे म्हणतात.1. तहान लागल्यावर विहीर खणणे.ज्या वेळेस गरज पडेल त्या वेळेस त्या गोष्टीच्या शोध घेणे .2. कावळ्याच्या शापाने गाय मरत नाही.दुष्ट व्यक्तींच्या कृत्याने चांगल्या माणसाचं नुकसान होत नाही.3. लोकासांगे ब्रह्मज्ञान आपण मात्र कोरडे पाषाण.स्वतःला काहीही येत नाही पण लोकांना शहाणपणा सांगणे.4. आधी पोटोबा मग विठोबा.आधी स्वतःचा स्वार्थ साधने आणि मग दुसऱ्यांच्या विचार करणे5. आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास.अगोदरच आळशी असणाऱ्या माणसांच्या बाबतीत अजुन आळशी अवस्था निर्माण होणे.6. कावळ्याच्या शापाने गाय मरत नाही.वाईट लोकांच्या कृतीने व बोलल्याने आपल्याला काही फरक पडत नाही .7. आपला हात जगन्नाथ.आपल्या कर्तृत्वावर आपली प्रगति…
Read More
मराठी वाक्प्रचार, अर्थ आणि वाक्यात उपयोग | Marathi Vakprachar arth ani vakyat upyog

मराठी वाक्प्रचार, अर्थ आणि वाक्यात उपयोग | Marathi Vakprachar arth ani vakyat upyog

मराठी व्याकरण | Marathi Vyakaran
मराठी वाक्प्रचार, त्यांचा अर्थ आणि वाक्यात उपयोग | Marathi Vakprachar arth ani vakyat upyog शब्दसमूहांचा मराठी भाषेत वाक्यात वापर करताना त्यांच्या नेहमीच्या अर्थापेक्षा वेगळ्या व विशिष्ट अर्थाने भाषेत रूढ झालेल्या शब्द समूहास वाक्प्रचार असे म्हणतात. आज आपण बघणार आहोत मराठी वाक्प्रचार | Marathi Vakprachar.1. अंगात वीज संचारणे - अचानक बळ येणे. देशभक्तीपर गाणी ऐकून नागरिकांच्या अंगात वीज संचारते. 2. कपाळाला हात लावणे - हताश होणे, निराश होणे. क्रिकेटचा सामना सुरु होण्यापूर्वी जोरदार पाऊस सुरु झाल्याने प्रेक्षकांनी कपाळाला हात लावला. 3. अंगाची लाही लाही होणे - अतिशय संताप होणे. पूर्ण दिवस काम करूनही पैसे न मिळाल्याने दिनेशच्या अंगाची लाही लाही झाली. 4. कंबर कसणे - एखादी गोष्ट करण्यासाठी हिमतीने तयार होणे. १० वी च्या परीक्षेत चांगले गुण मिळविण्यासाठी सुरेशने कंबर कसली. 5. कंठस्नान घालने - ठार मारणे, मारून टाकणे. सीमेवर भारतीय…
Read More