आलंकारिक शब्द

आलंकारिक शब्द

मराठी व्याकरण | Marathi Vyakaran
अलंकारिक शब्द: मराठी भाषेचे सौंदर्य ज्याप्रमाणे अलंकार माणसाच्या सौंदर्यात भर घालतात, त्याचप्रमाणे अलंकारिक शब्द, मराठी म्हणी आणि मराठी वाक्यप्रचार हे सुद्धा आपल्या मराठी भाषेचे सौंदर्य वाढवतात. कमी शब्दांत जास्त व्यापक अर्थ व्यक्त करण्याची क्षमता अलंकारिक शब्दांमध्ये असते.अलंकारिक शब्द म्हणजे काय?अलंकारिक शब्द हे असे शब्द आहेत जे त्यांच्या शाब्दिक अर्थाव्यतिरिक्त, एका विशिष्ट अर्थाला सूचित करतात. हे शब्द भाषेला अधिक प्रभावी आणि आकर्षक बनवतात.अलंकारिक शब्दांचे प्रकार:अनेक प्रकारचे अलंकारिक शब्द आहेत, त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे:उपमा: दोन गोष्टींची तुलना "सारखे", "जसे", "इतके" यांसारख्या शब्दांचा वापर करून करणे. उदा. "तिचे डोळे तारेसारखे चमकदार आहेत."रूपक: दोन गोष्टींची थेट तुलना "आहे" या शब्दाचा वापर करून करणे. उदा. "सर्व जग रंगमंच आहे."उत्प्रेक्षा: एखाद्या गोष्टीची अतिशयोक्ती करणे. उदा. "मी तुला हजारो वेळा सांगितले आहे."अनुप्रास: एकाच ध्वनीचा एकापेक्षा जास्त वेळा वापर करणे. उदा. "वाऱ्यावर वारंवार वादळे वादळतात."यमक: दोन किंवा अधिक ओळींच्या…
Read More