लोणार सरोवर | महाराष्ट्र देशा | Maharashtra Desha

लोणार सरोवर | महाराष्ट्र देशा | Maharashtra Desha

Maharashtra Desha | महाराष्ट्र देशा
लोणार सरोवर | महाराष्ट्र देशा | Maharashtra Desha लोणारचे सरोवर महाराष्ट्र राज्यामधील बुलढाणा जिल्ह्यातले खाऱ्या पाण्याचे तिसरा सरोवर आहे.[१] याची निर्मिती एका उल्कापातामुळे झाली.[ हे सरोवर औरंगाबाद शहरापासून १५० कि.मी. अंतरावर आहे. लोणार हे बेसॉल्ट खडकातील एकमेव मोठे आघाती विवर आहे. याचे पाणी अल्कधर्मी आहे. लोणार सरोवराच्या जतनासाठी व संवर्धनासाठी लोणार विवर हे वन्यजीव अभयारण्य म्हणून घोषित केले आहे.तसेच या परिसरात अंदाजे बाराशे वर्षांपूर्वीची मंदिरे आहेत. त्यातील १५ मंदिरे विवरातच आहेत.आणखीन मंदिरे आहे.'लोणार सरोवर | महाराष्ट्र देशा | Maharashtra Desha' लोणार सरोवर | महाराष्ट्र देशा | Maharashtra Desha Read More... महाराष्ट्र देशा | Maharashtra Desha
Read More