शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द

शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द

मराठी व्याकरण | Marathi Vyakaran
शब्दसमूहाबद्दल एक शब्दनमस्कार मित्रांनो,आज आपण या ब्लॉग मध्ये शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द । Shabd samuh baddal ek shabd बघणार आहोत. स्पर्धा परीक्षेत विचारला जाणारा मराठी व्याकरणातील एक महत्वाचा प्रश्न आहे तो म्हणजे शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द.पाहिल्याबरोबर लगेच – प्रथमदर्शनीजन्मापासून मरेपर्यन्त – आजन्मकधीही मृत्यू न येणारा – अमरउपकार जाणणारा – कृतज्ञसंख्या मोजता न येणारा – असंख्यमिळूनमिसळून वागणारा – मनमिळाऊविद्यार्थ्यांसाठी राहण्याची जागा – वसतिगृहपडदा दूर करणे = अनावरणथोडक्यात समाधान मानणारा = अल्पसंतुष्टकमी आयुष्य असलेला = अल्पायुषी, अल्पायूएकाला उद्देशून दुसऱ्यास बोलणे = अन्योक्तीमोजता येणार नाही इतके = असंख्य, अगणितअग्नीची पूजा करणारा = अग्निपूजकज्याच्यासारखा दुसरा कोणीही नाही असा = अद्वितीय, अजोडज्याला एकही शत्रू नाही असा = अजातशत्रूविविध बाबींत प्रवीण असलेला = अष्टपैलूज्याने लग्न केले नाही असा = अविवाहित (ब्रह्मचारी)ज्याचा थांग (खोली) लागत नाही असे = अथागघरी पाहुणा म्हणून आलेला = अतिथीअतिशय उंच = मोजता येणार नाही…
Read More
मराठी म्हणी | Mhani In Marthi

मराठी म्हणी | Mhani In Marthi

मराठी म्हणी | Mhani In Marthi, वाक्प्रचार | Vakprachar
ज्यात लोकपरंपरेने आलेला अनुभव वा ज्ञान ग्रथित झालेले असते अशी लोकोक्ती, ते वाक्य म्हणजे म्हण मराठी म्हणी | Mhani In Marthi  होय. किंवा कमी शब्दात परिस्थितीचा अन्वयार्थ अथवा तत्संबंधी सूचक, समर्पक, कालातीत भाष्य व्यक्त करणारा लोकपरंपरेने वापरला जाणाऱ्या अर्थपूर्ण शब्द समूहांना 'म्हण' असे म्हणतात. 1. तहान लागल्यावर विहीर खणणे. ज्या वेळेस गरज पडेल त्या वेळेस त्या गोष्टीच्या शोध घेणे . 2. कावळ्याच्या शापाने गाय मरत नाही. दुष्ट व्यक्तींच्या कृत्याने चांगल्या माणसाचं नुकसान होत नाही. 3. लोकासांगे ब्रह्मज्ञान आपण मात्र कोरडे पाषाण. स्वतःला काहीही येत नाही पण लोकांना शहाणपणा सांगणे. 4. आधी पोटोबा मग विठोबा. आधी स्वतःचा स्वार्थ साधने आणि मग दुसऱ्यांच्या विचार करणे 5. आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास. अगोदरच आळशी असणाऱ्या माणसांच्या बाबतीत अजुन आळशी अवस्था निर्माण होणे. 6. कावळ्याच्या शापाने गाय मरत नाही. वाईट लोकांच्या कृतीने व बोलल्याने…
Read More