मराठी सराव परीक्षा | Marathi Sarav Pariksha

मराठी सराव परीक्षा

वापरासाठी पाणी अडवण्यासाठी अथवा त्याचा प्रवाह योग्य त्या वेगात आणण्यासाठी धरणे बांधली जातात. धरणातून सुयोग्यरीतीने मिळालेल्या प्रवाहाच्या आधारे वीज निर्मिती सारखी कार्ये साधली जातात.अनेक ठिकाणी मोठी धरणे आहेत.

मराठी सराव परीक्षा

Spread the love

Leave a Reply

Back To Top