मराठी सराव परीक्षा | Marathi Sarav Pariksha

Marathi Sarav Pariksha

मराठी सराव परीक्षा | Marathi Sarav Pariksha

डोंगर ओलांडण्यासाठी बनविलेल्या वळणावळणाच्या रस्त्याला घाट म्हणतात. महाराष्ट्रात व भारतात डोंगराळ भागांत हजारो घाट आहेत. त्यांतील काही केवळ पायवाटा आहेत, काही व्यापारासाठी ओझ्याची जनावरे नेण्यास उपयोगी पडत. काही घाटांतून बैलगाड्या जाऊ शकत. Comment च्या माध्यमातून आपले उत्तर आमच्यापर्यंत नक्कीच पोहोचवा. Post share करून आपल्या मित्रजनांचे महाराष्ट्राबद्दल असलेले सामान्य ज्ञान आपण नक्कीच तपासू शकता.

मराठी सराव परीक्षा

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top
डॉक्टर होमी भाभा यांची संपूर्ण माहिती | Dr. Homi Bhabha Information In Marathi Marathi Sarav pariksha 54
डॉक्टर होमी भाभा यांची संपूर्ण माहिती | Dr. Homi Bhabha Information In Marathi Marathi Sarav pariksha 54