• Charolya | चारोळ्या
  • Shivaji Maharaj Ashtapradhan Mandal | शिवाजी महाराजांचे अष्टप्रधानमंडळ
  • Tukaram Gatha | तुकाराम गाथा
  • Zimmad | झिम्माड - Sneha Shinde
  • Swatantryaveer Savarkar | स्वातंत्र्यवीर सावरकर
  • Vasant Purushottam Kale | व. पु. काळे
  • Vishnu Sakharam Khandekar | विष्णू सखाराम खांडेकर