परिस्थितीशी संघर्ष | सागर सुरेश साळवी

परिस्थितीशी संघर्ष

कविता हा साहित्यातील एक महत्त्वाचा प्रकार आहे. कविता (मुख्यतः) छंदोबद्ध व रसबद्ध असतात. कवितेतून जीवन कळते, समजते व उमगते. कविता, ओव्या, अभंग किंवा श्लोक हे साहित्याचे माध्यम आहे.

कवी : सागर सुरेश साळवी

Spread the love

Leave a Reply